Y học - Dược phẩm

Đo Độ Cứng ThuốcTBF 1000

Đo Độ Cứng Thuốc

Độ cứng 0-520N,+- 0.1N...

TBF 1000
Đo Độ Cứng Thuốc

Độ cứng 0-520N,+- 0.1N...

TBF 1000
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên TH3/200

Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 200 N ±0.04N...

TH3/200
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 200 N ±0.04N...

TH3/200
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc ViênTH3/500

Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 500 N ±0.1N...

TH3/500
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 500 N ±0.1N...

TH3/500
Bể rửa siêu âmPower Sonic 510

Bể rửa siêu âm

...

Power Sonic 510
Bể rửa siêu âm

...

Power Sonic 510
Bể rửa siêu âmP60/H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 5.75 lít...

P60/H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 5.75 lít...

P60/H
Bể rửa siêu âmS10H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 0.8 lít...

S10H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 0.8 lít...

S10H
Bể rửa siêu âmP180/H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 18 lít...

P180/H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 18 lít...

P180/H
Kính HV phân cựcML6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cựcModel: MT6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130