Bồn rửa chuyên dụng PTN

Bồn rửaKP1

Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP1
Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP1
Bồn rửaKP3-1

Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP3-1
Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP3-1
Bồn rửaKP4

Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP4
Bồn rửa

Chất liệu: Chống ăn mòn PP...

KP4
Bồn rửa (cup sink)KP4-2

Bồn rửa (cup sink)

Chất liệu: Chống ăn mòn PP; có 3 mà...

KP4-2
Bồn rửa (cup sink)

Chất liệu: Chống ăn mòn PP; có 3 mà...

KP4-2