Vòi rửa chuyên dụng PTN

Vòi rửa 3 nhánhKA1

Vòi rửa 3 nhánh

Đầu phun: Đồng hoặc PP. Cổ ngỗng...

KA1
Vòi rửa 3 nhánh

Đầu phun: Đồng hoặc PP. Cổ ngỗng...

KA1
Vòi rửa 2 nhánhKA2

Vòi rửa 2 nhánh

Có 2 màu: trắng, xám; Đầu phun: Đ...

KA2
Vòi rửa 2 nhánh

Có 2 màu: trắng, xám; Đầu phun: Đ...

KA2
Vòi rửa 2 nhánh cổ ngỗng xoayKA2-1

Vòi rửa 2 nhánh cổ ngỗng xoay

Có 2 màu: trắng, xám; Đầu phun: Đồ...

KA2-1
Vòi rửa 2 nhánh cổ ngỗng xoay

Có 2 màu: trắng, xám; Đầu phun: Đồ...

KA2-1
Vòi rửa 1 nhánhKA4-3

Vòi rửa 1 nhánh

- Có 3 màu: đen, trắng, xám; Đầu phu...

KA4-3
Vòi rửa 1 nhánh

- Có 3 màu: đen, trắng, xám; Đầu phu...

KA4-3
Vòi rửa 1 nhánhKA5

Vòi rửa 1 nhánh

Đầu phun: Đồng hoặc PP; Có 3 màu: t...

KA5
Vòi rửa 1 nhánh

Đầu phun: Đồng hoặc PP; Có 3 màu: t...

KA5
Vòi rửa 1 nhánh (Mixer Faucet)KA8

Vòi rửa 1 nhánh (Mixer Faucet)

- Đầu phun: Đồng hoặc PP; Cổ ng...

KA8
Vòi rửa 1 nhánh (Mixer Faucet)

- Đầu phun: Đồng hoặc PP; Cổ ng...

KA8