Gondo - Đài Loan

Máy đo cường độ âm thanhDS-102

Máy đo cường độ âm thanh

Khoảng đo từ: 30 to 130 dB. ...

DS-102
Máy đo cường độ âm thanh

Khoảng đo từ: 30 to 130 dB. ...

DS-102
Máy đo ánh sángDL - 204

Máy đo ánh sáng

...

DL - 204
Máy đo ánh sáng

...

DL - 204
Máy đo độ ẩm nhiệt đô HT 390

Máy đo độ ẩm nhiệt đô

...

HT 390
Máy đo độ ẩm nhiệt đô

...

HT 390
Máy đo bức xạ mặt trờiSP 216

Máy đo bức xạ mặt trời

...

SP 216
Máy đo bức xạ mặt trời

...

SP 216
Máy đo gió nhiệt độAT-350m

Máy đo gió nhiệt độ

...

AT-350m
Máy đo gió nhiệt độ

...

AT-350m
Điện cực pHGL 42

Điện cực pH

Điện cực thủy tinh, đo chỉ tiêu pH...

GL 42
Điện cực pH

Điện cực thủy tinh, đo chỉ tiêu pH...

GL 42
Máy đo độ mặn SM16SM 16

Máy đo độ mặn SM16

đo nước dùng trong trồng cây, nước...

SM 16
Máy đo độ mặn SM16

đo nước dùng trong trồng cây, nước...

SM 16