Khuấy từ gia nhiệt MS7 – H550 – S

Khuấy từ gia nhiệt

0–1500 rpm; nhiệt độ :~ 550oC...

MS7 – H550 – S
Khuấy từ gia nhiệt

0–1500 rpm; nhiệt độ :~ 550oC...

MS7 – H550 – S
Khuấy từ gia nhiệt MS7–H550–Pro

Khuấy từ gia nhiệt

100–1500rpm, nhiệt độ ~550°C...

MS7–H550–Pro
Khuấy từ gia nhiệt

100–1500rpm, nhiệt độ ~550°C...

MS7–H550–Pro
Khuấy từ gia nhiệt MS - H - S

Khuấy từ gia nhiệt

0 - 1500 rpm, nhiệt độ : ~340°C...

MS - H - S
Khuấy từ gia nhiệt

0 - 1500 rpm, nhiệt độ : ~340°C...

MS - H - S
Máy ly tâm miniD1008

Máy ly tâm mini

- Tốc độ quay tối đa : 7000 rpm ...

D1008
Máy ly tâm mini

- Tốc độ quay tối đa : 7000 rpm ...

D1008
Máy lắc Vortex  MX-S

Máy lắc Vortex

Tốc độ : 0 - 2500 rpm ...

MX-S
Máy lắc Vortex

Tốc độ : 0 - 2500 rpm ...

MX-S
Máy lắc ngang SK-L330-Pro

Máy lắc ngang

- Tốc độ: 100 - 350 rpm ...

SK-L330-Pro
Máy lắc ngang

- Tốc độ: 100 - 350 rpm ...

SK-L330-Pro
Máy lắc trònSKO330Pro

Máy lắc tròn

Kiểu lắc tròn, tốc độ : 100 - 500 r...

SKO330Pro
Máy lắc tròn

Kiểu lắc tròn, tốc độ : 100 - 500 r...

SKO330Pro
MÁY KHUẤY TRỤC OS20-Pro

MÁY KHUẤY TRỤC

...

OS20-Pro
MÁY KHUẤY TRỤC

...

OS20-Pro