KERN & SOHN

Cân phân tích KERNABT 120-4NM

Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 4 số lẻ, 120g...

ABT 120-4NM
Cân phân tích KERNABS 220-4N

Cân phân tích KERN

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tích KERN

- Chuẩn cân ngoại, 220g...

ABS 220-4N
Cân phân tích KERNABJ 220 - 4NM

Cân phân tích KERN

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tích KERN

Cân phân tích chuẩn nội 4 số lẻ, 2...

ABJ 220 - 4NM
Cân phân tích KERNABT 100-5NM

Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân sấy ẩm KERNDAB 100-3

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩm KERNDBS 60-3

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân sấy ẩm KERNDLB 160-3A

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 160g...

DLB 160-3A
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 160g...

DLB 160-3A
Cân sấy ẩm KERNMLS 50-3D

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 50g...

MLS 50-3D
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 50g...

MLS 50-3D
Cân điện tử KERN440-21A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A