Micropipette Micropipette

Liên hệ để nhận giá

new

Micropipette

Model: Transferpette® S / D

Sản Xuất: Brand – Đức

rate Đơn kênh; thể tích 0.5 - 5ml

- Bước điều chỉnh: 5µl. - Pipette piston đơn kênh, điều chỉnh được thể tích. - Sai số hệ thống (A%) và sai số ngẫu nhiên (CV%) cho phép lớn nhất ở các m...

- Bước điều chỉnh: 5µl.
- Pipette piston đơn kênh, điều chỉnh được thể tích.
- Sai số hệ thống (A%) và sai số ngẫu nhiên (CV%) cho phép lớn nhất ở các mức:
+ 500µl: ± 3.0 %; ± 0.6 %;
+ 2500µl: ± 0.8 %; ± 0.3 %;
+ 5000µl: ± 0.6 %; ± 0.2 %;
- Vật liệu cấu tạo chịu tia UV.
- Có thể hấp tiệt trùng toàn cây (121oC trong ≥ 15 phút).
- Phương pháp kiểm tra, hiệu chuẩn tại nơi sản xuất tuân theo tiêu chuẩn ISO 8655.
- Có tính năng khóa thể tích để ngăn chặn việc thay đổi thể tích đột ngột.

Đặt mua


Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết