Nội Thất Phòng Thí Nghiệm

Tủ Cấy Vi Sinh BC – 01B

Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ hút khí độcDLH – 01G

Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Tủ hút khí độcLV-FH1200

Tủ hút khí độc

...

LV-FH1200
Tủ hút khí độc

...

LV-FH1200
Tủ hút khí độcFNL-FH1200C

Tủ hút khí độc

...

FNL-FH1200C
Tủ hút khí độc

...

FNL-FH1200C
Máy cất nước 2 lần WSC/4D

Máy cất nước 2 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4D
Máy cất nước 2 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4D
Máy cất nước 1 lầnWSC/4S

Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4S
Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4S
Máy cất nước 1 lầnAWC/4S

Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

AWC/4S
Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

AWC/4S
Máy cất nước 2 lần2014

Máy cất nước 2 lần

...

2014
Máy cất nước 2 lần

...

2014
Tủ Cấy Vi Sinh CLB-202D-04

Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04