Mô Hình Giảng Dạy

Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quátAR302

Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quát

Mô hình tai được thiết kế để ng...

AR302
Mô hình đào tạo khám ống tai tổng quát

Mô hình tai được thiết kế để ng...

AR302
Mô hình kiểm tra trực tràngAR321

Mô hình kiểm tra trực tràng

Đào tạo ,thực tập kiểm tra trực t...

AR321
Mô hình kiểm tra trực tràng

Đào tạo ,thực tập kiểm tra trực t...

AR321
Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương muAR341

Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương mu

Đào tạo,thực hành dẫn lưu bàng qua...

AR341
Mô hình dẫn lưu bàng quang trên xương mu

Đào tạo,thực hành dẫn lưu bàng qua...

AR341
STOMA CARE TORSOAR150

STOMA CARE TORSO

mô hình chăm sóc và vệ sinh Stoma...

AR150
STOMA CARE TORSO

mô hình chăm sóc và vệ sinh Stoma...

AR150
DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATORAR58

DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATOR

Thực tâp sinh mổ với các trường h...

AR58
DESPERATE DEBRA® - IMPACTED FETAL HEAD SIMULATOR

Thực tâp sinh mổ với các trường h...

AR58
Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh mônAR312

Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh môn

Thực tập khâu tầng sinh môn; phục h...

AR312
Mô hình thực tập khâu vết rạnh tầng sinh môn; phục hồi tầng sinh môn

Thực tập khâu tầng sinh môn; phục h...

AR312
Búp bê thai nhiAR75

Búp bê thai nhi

...

AR75
Búp bê thai nhi

...

AR75
Búp bê thai nhi AR74

Búp bê thai nhi

...

AR74
Búp bê thai nhi

...

AR74