Kiểm Nghiệm Vi Sinh

Tủ ấmIB - 05G

Tủ ấm

Dung tích: 60 L...

IB - 05G
Tủ ấm

Dung tích: 60 L...

IB - 05G
Tủ ấmIB-15G

Tủ ấm

Dung tích: 102 L...

IB-15G
Tủ ấm

Dung tích: 102 L...

IB-15G
Tủ ấm lạnh IL3-15

Tủ ấm lạnh

150 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-15
Tủ ấm lạnh

150 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-15
Tủ ấm lạnh IL3-25

Tủ ấm lạnh

242 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-25
Tủ ấm lạnh

242 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-25
Nồi hấp tiệt trùng ngangSA-230FA

Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng SA-300MB

Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng SA-230MA

Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA
Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA
Nồi hấp tiệt trùng SA-300VFA

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA
Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA
Nồi hấp tiệt trùng HL - 341

Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341
Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341