Sinh Hóa _ Vi Sinh

Nồi hấp tiệt trùng MC – 40 L

Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L
Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L
Cân phân tích KERNABT 100-5NM

Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân phân tích KERN

Chuẩn nội, 5 số lẻ, 101g...

ABT 100-5NM
Cân sấy ẩm KERNDAB 100-3

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 100g...

DAB 100-3
Cân sấy ẩm KERNDBS 60-3

Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân sấy ẩm KERN

Cân sấy ẩm 60g...

DBS 60-3
Cân điện tử KERN440-21A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 60g...

440-21A
Cân điện tử KERN440-33N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

440-33N
Cân điện tử KERN440-35N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 400g...

440-35N
Cân điện tử KERN440-35A

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

440-35A
Cân điện tử KERN440-43N

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 400g...

440-43N