Y học - Dược phẩm

Máy Đo Độ Tan Rã 1 vị tríDTG 1000

Máy Đo Độ Tan Rã 1 vị trí

Copley - Anh...

DTG 1000
Máy Đo Độ Tan Rã 1 vị trí

Copley - Anh...

DTG 1000
Máy Đo Độ Tan Rã 2 vị tríDTG 2000

Máy Đo Độ Tan Rã 2 vị trí

Copley - Anh...

DTG 2000
Máy Đo Độ Tan Rã 2 vị trí

Copley - Anh...

DTG 2000
Máy Đo Độ Tan Rã 3 vị tríDTG 3000

Máy Đo Độ Tan Rã 3 vị trí

Copley - Anh...

DTG 3000
Máy Đo Độ Tan Rã 3 vị trí

Copley - Anh...

DTG 3000
Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam IISam II

Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Mô hình huấn luyện nghe tim, phổi cho...

Sam II
Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Mô hình huấn luyện nghe tim, phổi cho...

Sam II
Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®AR90-CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày ngư...

AR90-CorMan®
Mô hình đặt ống thông dạ dày AR-90 CorMan®

Mô hình đặt ống thông dạ dày ngư...

AR90-CorMan®
Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ emAR331-THE HUNGRY MAN

Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ em

Mô hình mô phỏng đặt ống thông d...

AR331-THE HUNGRY MAN
Mô hình đặt ống thông dạ dày trẻ em

Mô hình mô phỏng đặt ống thông d...

AR331-THE HUNGRY MAN
Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ AR361

Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ

Mô hình AR361-RHINOPLASTY được thiết ...

AR361
Mô đào tạo kỹ năng nâng mũi thẩm mỹ

Mô hình AR361-RHINOPLASTY được thiết ...

AR361
Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũiAR305

Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũi

Mô hình xử lý vết thương chảy máu...

AR305
Mô hình xử lý vết thương chảy máu mũi

Mô hình xử lý vết thương chảy máu...

AR305
Mô hình Thực Hành rữa tai AR301

Mô hình Thực Hành rữa tai

...

AR301
Mô hình Thực Hành rữa tai

...

AR301