Kính hiển vi

Kính hiển viMT5210H

Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển viMT4200L

Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển viLB – 203

Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển viLB–200

Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi MBL3000-T-PL

Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính HV phân cựcML6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cựcModel: MT6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
KÍNH HIỂN VICxL

KÍNH HIỂN VI

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 ...

CxL
KÍNH HIỂN VI

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 ...

CxL