Mô Hình Giảng Dạy

Mô hình người mẹ khi sinhNOELLE® S551

Mô hình người mẹ khi sinh

...

NOELLE® S551
Mô hình người mẹ khi sinh

...

NOELLE® S551
Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam IISam II

Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Mô hình huấn luyện nghe tim, phổi cho...

Sam II
Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Mô hình huấn luyện nghe tim, phổi cho...

Sam II
Hệ thống giảng dạy nghe Y KhoaSimulScope®

Hệ thống giảng dạy nghe Y Khoa

Hệ thống cho phép bác sĩ lâm sàng v...

SimulScope®
Hệ thống giảng dạy nghe Y Khoa

Hệ thống cho phép bác sĩ lâm sàng v...

SimulScope®