Máy vắt cam và ep trái cây

Máy vắt nước cam tự động2000E-2

Máy vắt nước cam tự động

20 quả cam/ phút...

2000E-2
Máy vắt nước cam tự động

20 quả cam/ phút...

2000E-2
Máy ép trái cây Công nghiệpA3000

Máy ép trái cây Công nghiệp

80 -100 kg/giờ ...

A3000
Máy ép trái cây Công nghiệp

80 -100 kg/giờ ...

A3000
Máy ép trái cây Công nghiệpA2000

Máy ép trái cây Công nghiệp

100 -120 kg/giờ ...

A2000
Máy ép trái cây Công nghiệp

100 -120 kg/giờ ...

A2000