ALP Co., ltd

Nồi hấp tiệt trùng CLG – 32LDVP

Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng CLG – 40MDVP

Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng CL - 32S

Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S
Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S
Nồi hấp tiệt trùng CL – 32L

Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 54 L...

CL – 32L
Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 54 L...

CL – 32L
Nồi hấp tiệt trùng MC – 40 L

Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L
Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L