Sturdy – Đài Loan

Nồi hấp tiệt trùng ngangSA-230FA

Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng SA-300MB

Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng SA-230MA

Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA
Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA
Nồi hấp tiệt trùng SA-300VFA

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA
Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA