Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Liên hệ để nhận giá

new

Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Model: C5020T

Sản Xuất: Consort Bvba - Bỉ

rate Máy đo đa chỉ tiêu nước cầm tay

- Khoảng đo pH: 0 … 14 Độ phân giải: 0.01 pH Độ chính xác: 0.2% ± 1 digit Hiệu chuẩn: 1 … 3 điểm - Khoảng đo mV: ±1000mV Độ phân giải: 1mV Độ chính ...

- Khoảng đo pH: 0 … 14
Độ phân giải: 0.01 pH
Độ chính xác: 0.2% ± 1 digit
Hiệu chuẩn: 1 … 3 điểm
- Khoảng đo mV: ±1000mV
Độ phân giải: 1mV
Độ chính xác: 0.2% ± 1 digit
- Khoảng đo nhiệt độ : 0 đến 100oC
Độ phân giải: 0.1oC
Độ chính xác: 0.5oC
- Khoảng đo độ dẫn : 0...1000 mS/cm
Độ phân giải: 0.01µS/cm
Độ chính xác: 1% f.s. of range
- Khoảng đo DO: 0.00…20.00 mg/l (200%)
Độ phân giải: 0.01 mg/l (0.1%)
Độ chính xác: 1% ± 1 digit
Hiệu chuẩn : 1 điểm
- Khoảng đo độ mặn: 0…70
- Khoảng đo TDS: 0 …100.0 g/l
Độ phân giải : 0.1 mg/l
- Bộ nhớ: 300 kết quả đo
- Màn hình: Hiển thị LCD 122x32 pixels
- Điều kiện môi trường: nhiệt độ 0 – 40oC, độ ẩm 0-95% không ngưng tụ
- Nguồn điện: 220V/50Hz /Pin:4x1.2 V, NiMH
- Kích thước WxDxH: 13x18x10 cm
- Khối lượng: 600g
*Cung cấp bao gồm:
+ Máy chính
+ Điện cực pH/nhiệt độ SP10T, khoảng đo: 0 ... 14pH ; 0 ... 80oC
+ Dung dịch pH chuẩn 50 ml: pH 4, pH 7 và pH10
+ Điện cực độ dẫn SK10T
+ Dung dịch độ dẫn chuẩn 0.01 M KCl – 50 ml
+ Điện cực đo nồng độ oxy hòa tan SZ10T
+ Bộ 3 màng đo SZ02K
+ Dung dịch điện cực KCl – 3M 50 ml.
+ Hướng dẫn sử dụng

Đặt mua