máy quang phổ khả kiến máy quang phổ khả kiến

Liên hệ để nhận giá

new

máy quang phổ khả kiến

Model: DR 3900

Sản Xuất: Hach - USA

rate Hach - USA

- Có chức năng lưu: 2000 giá trị đo - Bước sóng: 320  1100 nm - Độ chính xác: ± 1.5nm - Độ lặp lại bước sóng: ± 0.1nm - Độ phân giải bước sóng: 1nm - ...

- Có chức năng lưu: 2000 giá trị đo
- Bước sóng: 320  1100 nm
- Độ chính xác: ± 1.5nm
- Độ lặp lại bước sóng: ± 0.1nm
- Độ phân giải bước sóng: 1nm
- Hiệu chuẩn bước sóng tự động
- Độ rộng dải tần quang phổ: 5 nm
- Khoảng đo trắc quang: ± 3.0 Abs (từ 340  900 nm)
- Độ chính xác trắc quang: 5 mAbs ở 0.0  0.5 Abs và 1% ở 0.50 - 2.0 Abs
- Tuyến tính thang đo: < 0.5% ở 2 Abs và ≤ 0.01% tại >2 Abs (với kính trung tính tại 546 nm)
- Ánh sáng lạc: < 0.1% T tại 340 nm (với NaNO2)
- Giao diện: USB
Cung cấp bao gồm:
Máy phân tích chất lượng nước (máy quang phổ khả kiến)
2 cốc đo mẫu bằng thủy tinh 1 inch
Dây nguồn
Hướng dẫn sử dụng

Đặt mua


liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết