Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Liên hệ để nhận giá

new

Mô Hình Huấn Luyện Y Khoa Sam II

Model: Sam II

Sản Xuất: Cardionics

rate Mô hình huấn luyện nghe tim, phổi cho tất cả các cấp học Y khoa, cung cấp đầy đủ thư viện lớn nhất về âm thanh y sinh và các công cụ trực quan cho cả học viên và người huấn luyện.

Mã số sản phẩm: SAM 3G không tăng cường (Da sáng): # 718-8800 SAM 3G không tăng cường (Da tối): # 718-8900 Nâng cấp phần mềm: Nâng cấp phần mềm hoàn chỉn...

Mã số sản phẩm:
SAM 3G không tăng cường (Da sáng): # 718-8800

SAM 3G không tăng cường (Da tối): # 718-8900

Nâng cấp phần mềm:

Nâng cấp phần mềm hoàn chỉnh SAM 3G: # 718-8821

Nâng cấp nghiên cứu điển hình: # 718-8810

Nâng cấp thư viện âm thanh thực: # 718-8811

Nâng cấp video siêu âm tim: # 718-8812

Đặt mua