Máy đo bức xạ mặt trời Máy đo bức xạ mặt trời

2.600.000 VNĐ

new

Máy đo bức xạ mặt trời

Model: SP 216

Sản Xuất: Gondo - Đài Loan

rate

- Khoảng đo: 1999W/m 2 、634 BTU /(ft 2 * h) - Độ chính xác: ± 10W/m2 [ ±3 BTU / (ft2*h) ] hoặc ±5% , dưới ánh nắng mặt trời; Bù trừ sai số đo nhiệt độ ±0.38W/m2 ...

- Khoảng đo: 1999W/m 2 、634 BTU /(ft 2 * h)
- Độ chính xác: ± 10W/m2 [ ±3 BTU / (ft2*h) ] hoặc ±5% , dưới ánh nắng mặt trời; Bù trừ sai số đo nhiệt độ ±0.38W/m2 / oC [ ±0.12 BTU / (ft2*h)/ oC] từ 25 oC
- Độ phân giải: 0.1W/m2、0.1 BTU /(ft2*h)
- Hiển thị: Màn hình LCD 3 – ½ digits with giá trị đọc max 1999
- Thời gian lấy mẫu: Xấp xỉ 0.25 giây
- Quá thang đo: Hiển thị “OL”
- Kích thước: 132 x 60 x 38 mm
- Trọng lượng: 150g

Đặt mua