Máy đo gió nhiệt độ Máy đo gió nhiệt độ

1.780.000 VNĐ

new

Máy đo gió nhiệt độ

Model: AT-350m

Sản Xuất: Gondo - Đài Loan

rate

- Khoảng đo: + Tốc độ gió: 0.4 ~ 25 m/s 1.5 ~ 90 Km/hr (kph) 0.9 ~ 55 mph 0.8 ~ 48 Knots(kts) 79 ~ 4921 Ft/min (fpm) + Nhiệt độ: -20 ~ 50 oC; -4 ~ 122 oF - Độ phân giải...

- Khoảng đo:
+ Tốc độ gió:
0.4 ~ 25 m/s
1.5 ~ 90 Km/hr (kph)
0.9 ~ 55 mph
0.8 ~ 48 Knots(kts)
79 ~ 4921 Ft/min (fpm)
+ Nhiệt độ: -20 ~ 50 oC; -4 ~ 122 oF
- Độ phân giải:
+ Tốc độ gió: 0.1 (m/s, Km/hr (kph), mph, Knots(kts); 1 Ft/min (fpm)
+ Nhiệt độ: 0.1 oC; 0.1 oF
- Độ chính xác:
+ Tốc độ gió:
±2% + 0.2 m/s
±2% + 0.8 Km/hr (kph)
±2% + 0.4 mph
±2% + 0.4 Knots(kts)
±2% + 40 Ft/min (fpm)
+ Nhiệt độ: ±1 oC; ±1.80F


Đặt mua