Phân Tích Hóa Học

Máy Đo Độ NhớtFirst-Pro

Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

First-Pro
Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

First-Pro
ElectroBLOT BlotterSB10

ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT BlotterSB10W

ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT BlotterSB20

ElectroBLOT Blotter

...

SB20
ElectroBLOT Blotter

...

SB20
THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮNSD10,SD20

THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮN

...

SD10,SD20
THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮN

...

SD10,SD20
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blotchemiPRO XS9

Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Máy lắc 3D MiniMix CSL3DSHAKER

Máy lắc 3D MiniMix

...

CSL3DSHAKER
Máy lắc 3D MiniMix

...

CSL3DSHAKER
Hệ thống điện di ngangMSMINI

Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI
Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI
Hệ thống điện di ngangMSMIDI

Hệ thống điện di ngang

...

MSMIDI
Hệ thống điện di ngang

...

MSMIDI