Phân Tích Hóa Học

Máy khuấy từ  MS – 12B

Máy khuấy từ

Máy khuấy từ 1 vị trí...

MS – 12B
Máy khuấy từ

Máy khuấy từ 1 vị trí...

MS – 12B
Máy khuấy từ  MS-23M

Máy khuấy từ

6 vị trí khuấy...

MS-23M
Máy khuấy từ

6 vị trí khuấy...

MS-23M
Máy khuấy từ  MS-52 M

Máy khuấy từ

10 vị trí khuấy...

MS-52 M
Máy khuấy từ

10 vị trí khuấy...

MS-52 M
Máy khuấy từ  gia nhiệtMR Hei – Standard

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Standard
Máy khuấy từ gia nhiệt MR Hei – Tec

Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec
Máy khuấy từ gia nhiệt

Tốc độ khuấy: 100 – 1400 rpm...

MR Hei – Tec
Máy lắc VortexVM-96A

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Máy lắc Vortex  VM-96T

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Máy ly tâmEBA 200

Máy ly tâm

...

EBA 200
Máy ly tâm

...

EBA 200
Máy ly tâmEBA 200 S

Máy ly tâm

...

EBA 200 S
Máy ly tâm

...

EBA 200 S