Phân Tích Hóa Học

Lò Nung Ống RS 120/1000/13

Lò Nung Ống

Max 1300 ° C, bộ điều khiển lập tr...

RS 120/1000/13
Lò Nung Ống

Max 1300 ° C, bộ điều khiển lập tr...

RS 120/1000/13
Lò NungARF 7/22

Lò Nung

Thể tích : 22 lít...

ARF 7/22
Lò Nung

Thể tích : 22 lít...

ARF 7/22
Lò NungECF 12/6

Lò Nung

Thể tích : 5.9 lít...

ECF 12/6
Lò Nung

Thể tích : 5.9 lít...

ECF 12/6
Máy đo pH để bànC1020P

Máy đo pH để bàn

Máy đo pH để bàn, khoảng đo 0 … 14...

C1020P
Máy đo pH để bàn

Máy đo pH để bàn, khoảng đo 0 … 14...

C1020P
Lò nung  nhiệt độ caoUAF 17/4

Lò nung nhiệt độ cao

Thể tích : 3.4 lít Nhiệt độ tối ...

UAF 17/4
Lò nung nhiệt độ cao

Thể tích : 3.4 lít Nhiệt độ tối ...

UAF 17/4
Máy đo độ dẫn để bànC1020K

Máy đo độ dẫn để bàn

Máy đo độ dẫn để bàn, khoảng đo...

C1020K
Máy đo độ dẫn để bàn

Máy đo độ dẫn để bàn, khoảng đo...

C1020K
Máy nồng độ oxy hòa tan để bànC1020Z

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn, 0....

C1020Z
Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn, 0....

C1020Z
Máy đo đa chỉ tiêu để bànC1020T

Máy đo đa chỉ tiêu để bàn

Máy đo đa chỉ tiêu của nước, loạ...

C1020T
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn

Máy đo đa chỉ tiêu của nước, loạ...

C1020T
Phân cực kế  P3000

Phân cực kế

...

P3000
Phân cực kế

...

P3000