Phân Tích Hóa Học

Phân cực kế  P8000

Phân cực kế

...

P8000
Phân cực kế

...

P8000
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tayHandyLab 680

Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/độ dẫn/TD...

HandyLab 680
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/độ dẫn/TD...

HandyLab 680
Phân cực kế  AP 300

Phân cực kế

...

AP 300
Phân cực kế

...

AP 300
Phân cực kế  POLAX - 2L

Phân cực kế

...

POLAX - 2L
Phân cực kế

...

POLAX - 2L
Phân cực kế  SAC-i

Phân cực kế

...

SAC-i
Phân cực kế

...

SAC-i
Máy đo pH cầm tayHI 8424

Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay -2.00 to 16.00 pH Hãn...

HI 8424
Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay -2.00 to 16.00 pH Hãn...

HI 8424
Máy quang phổUV 2700

Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700
Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700
Máy quang phổV 730

Máy quang phổ

...

V 730
Máy quang phổ

...

V 730
Máy đo độ dẫn cầm tayC5010K

Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo chỉ tiêu độ dẫn cầm tay, 0...

C5010K
Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo chỉ tiêu độ dẫn cầm tay, 0...

C5010K