MEMMERT

TỦ ẤM IN30 / IF 30

TỦ ẤM

32 lít...

IN30 / IF 30
TỦ ẤM

32 lít...

IN30 / IF 30
Tủ ấm IN30plus

Tủ ấm

32 lít...

IN30plus
Tủ ấm

32 lít...

IN30plus
Tủ ấm CO2INC153med

Tủ ấm CO2

153 L...

INC153med
Tủ ấm CO2

153 L...

INC153med
Tủ ấm lạnh ICP55

Tủ ấm lạnh

Tủ ấm lạnh dùng máy nén khí ...

ICP55
Tủ ấm lạnh

Tủ ấm lạnh dùng máy nén khí ...

ICP55
TỦ ẤM LẠNHIPP55

TỦ ẤM LẠNH

53 L...

IPP55
TỦ ẤM LẠNH

53 L...

IPP55
TỦ TRỮ MẪU IPS260

TỦ TRỮ MẪU

256 L...

IPS260
TỦ TRỮ MẪU

256 L...

IPS260
TỦ TRỮ MẪU IPS750

TỦ TRỮ MẪU

749 L...

IPS750
TỦ TRỮ MẪU

749 L...

IPS750
Tủ môi trường - tủ vi khí hậuHPP 750

Tủ môi trường - tủ vi khí hậu

Thể tích khoảng, lít: 749 Nhiệt đ...

HPP 750
Tủ môi trường - tủ vi khí hậu

Thể tích khoảng, lít: 749 Nhiệt đ...

HPP 750