JEIOTECH - Hàn Quốc

Máy lắc VortexVM-96A

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96A
Máy lắc Vortex  VM-96T

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Tủ môi trườngTH-G-180

Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ ổn định môi trườngTH-G-300

Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Tủ Cấy Vi Sinh BC – 01B

Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ Cấy Vi Sinh

...

BC – 01B
Tủ hút khí độcDLH – 01G

Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Tủ hút khí độc

...

DLH – 01G
Kính HV phân cựcModel: MT6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130