Phân Tích Hóa Học

Máy đo pH cầm tayC5020P

Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5020P
Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5020P
Bộ nguồn điện diEV2650

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho máy đi...

EV2650
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho máy đi...

EV2650
Bộ nguồn điện diEV2310

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho thiết b...

EV2310
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho thiết b...

EV2310
Máy quang phổ EDX280D

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ EDX 9000 E

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

EDX 9000 E
Máy quang phổ6000E

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công ngh...

6000E
Cân kỹ thuật  RADWAGWTC 600.1

Cân kỹ thuật RADWAG

Cân chuẩn ngoại, 2 số lẻ, Khả năn...

WTC 600.1
Cân kỹ thuật RADWAG

Cân chuẩn ngoại, 2 số lẻ, Khả năn...

WTC 600.1
Cân kỹ thuật  RADWAGWTC 2000

Cân kỹ thuật RADWAG

Cân chuẩn ngoại, 2 số lẻ, Khả năn...

WTC 2000
Cân kỹ thuật RADWAG

Cân chuẩn ngoại, 2 số lẻ, Khả năn...

WTC 2000
Cân phân tích  RADWAGAS 310.X2

Cân phân tích RADWAG

Chuẩn nội, 4 số lẻ, Khả năng cân...

AS 310.X2
Cân phân tích RADWAG

Chuẩn nội, 4 số lẻ, Khả năng cân...

AS 310.X2