Phân Tích Hóa Học

Máy đo pH cầm tayC5010P

Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5010P
Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5010P
Máy đo pH cầm tayC5020P

Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5020P
Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay 0.00 to 14.00 pH...

C5020P
Bể điện di ngang nhỏME10-7-10

Bể điện di ngang nhỏ

Bể điện di ngang nhỏ Midi plus-1 Hori...

ME10-7-10
Bể điện di ngang nhỏ

Bể điện di ngang nhỏ Midi plus-1 Hori...

ME10-7-10
Bộ nguồn điện diMP-310

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di...

MP-310
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di...

MP-310
Máy đọc kết quả điện diSmartView Pro 1100

Máy đọc kết quả điện di

Máy đọc kết quả điện di...

SmartView Pro 1100
Máy đọc kết quả điện di

Máy đọc kết quả điện di...

SmartView Pro 1100
Máy luân nhiệt PCRCYCLER-25

Máy luân nhiệt PCR

Máy luân nhiệt PCR Thang nhiệt độ ...

CYCLER-25
Máy luân nhiệt PCR

Máy luân nhiệt PCR Thang nhiệt độ ...

CYCLER-25
Bộ nguồn điện diEV2650

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho máy đi...

EV2650
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho máy đi...

EV2650
Bộ nguồn điện diEV2310

Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho thiết b...

EV2310
Bộ nguồn điện di

Bộ nguồn điện di Dùng cho thiết b...

EV2310
Máy quang phổ EDX280D

Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D
Máy quang phổ

Đo tuổi vàng Karat, Sử dụng công n...

EDX280D