Vật Lý

Máy đo độ bóngCS 300

Máy đo độ bóng

Máy đo độ bóng được sử dụng ch...

CS 300
Máy đo độ bóng

Máy đo độ bóng được sử dụng ch...

CS 300
Máy đo độ bóngCS 380

Máy đo độ bóng

Máy đo độ bóng được sử dụng ch...

CS 380
Máy đo độ bóng

Máy đo độ bóng được sử dụng ch...

CS 380
Máy đọc màu quang phổCS-580

Máy đọc màu quang phổ

Loại xách tay...

CS-580
Máy đọc màu quang phổ

Loại xách tay...

CS-580
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)ST 513

Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Hộp ánh sáng màu  Light booth T60 ( 5 đèn)

Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)
Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)