Phân Tích Hóa Học

Máy quang phổ FT/IR - 4600

Máy quang phổ

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa...

FT/IR - 4600
Máy quang phổ

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa...

FT/IR - 4600
Máy đo độ dẫn cầm tayC5020K

Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo độ dẫn cầm tay 0...1000 mS/cm...

C5020K
Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo độ dẫn cầm tay 0...1000 mS/cm...

C5020K
Máy quang phổ UV-VIS6305

Máy quang phổ UV-VIS

...

6305
Máy quang phổ UV-VIS

...

6305
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tayC5020T

Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu nước cầm tay...

C5020T
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu nước cầm tay...

C5020T
Máy quang phổ6850

Máy quang phổ

Máy quang phổ hai chùm tia với băng t...

6850
Máy quang phổ

Máy quang phổ hai chùm tia với băng t...

6850
Bút đo pHHI 98107

Bút đo pH

Bút đo pH 0.0 to 14.0 pH. Hãng sản xu...

HI 98107
Bút đo pH

Bút đo pH 0.0 to 14.0 pH. Hãng sản xu...

HI 98107
Cô Quay Chân KhôngRC600

Cô Quay Chân Không

...

RC600
Cô Quay Chân Không

...

RC600
Cô Quay Chân KhôngRC900

Cô Quay Chân Không

...

RC900
Cô Quay Chân Không

...

RC900
MÁY KHUẤY TRỤC OS20-Pro

MÁY KHUẤY TRỤC

...

OS20-Pro
MÁY KHUẤY TRỤC

...

OS20-Pro