KERN & SOHN

Cân điện tử KERNEMB 200-3

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 200g...

EMB 200-3
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 200g...

EMB 200-3
Cân điện tử KERNEMB 200-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

EMB 200-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

EMB 200-2
Cân điện tử KERNEMB 600-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

EMB 600-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

EMB 600-2
Cân điện tử KERNEMB 1000-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 1000g...

EMB 1000-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 1000g...

EMB 1000-2
Cân điện tử KERNEMB 2000-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERNEMB 500-1

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1
Cân điện tử KERNEW 200-3NM

Cân điện tử KERN

Cân phân ngoại, 3 số lẻ , chuẩn ngo...

EW 200-3NM
Cân điện tử KERN

Cân phân ngoại, 3 số lẻ , chuẩn ngo...

EW 200-3NM
Cân điện tử KERNEW 400-3NM

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 400g, chuẩn ...

EW 400-3NM
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 400g, chuẩn ...

EW 400-3NM
Cân phân tích ADB 200-4

Cân phân tích

cân phân tích 4 số lẻ...

ADB 200-4
Cân phân tích

cân phân tích 4 số lẻ...

ADB 200-4