Kiểm Nghiệm Vi Sinh

Tủ môi trườngTH-G-180

Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ ổn định môi trườngTH-G-300

Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Kính hiển viMT5210H

Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển vi

...

MT5210H
Tủ Cấy Vi Sinh CLB-202D-04

Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh  CLB-201-03

Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03
Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03
Tủ sấy H055N

Tủ sấy

Đối lưu tự nhiên, Nhiệt độ môi t...

H055N
Tủ sấy

Đối lưu tự nhiên, Nhiệt độ môi t...

H055N
Tủ sấyH110 F

Tủ sấy

Đối lưu cưỡng bức, Nhiệt độ mô...

H110 F
Tủ sấy

Đối lưu cưỡng bức, Nhiệt độ mô...

H110 F
Bút Đếm Khuẩn LạcML 13160

Bút Đếm Khuẩn Lạc

mL...

ML 13160
Bút Đếm Khuẩn Lạc

mL...

ML 13160
Bình nuôi cấy môDuran

Bình nuôi cấy mô

500 mL...

Duran
Bình nuôi cấy mô

500 mL...

Duran