Thiết Bị Thí Nghiệm

Nồi hấp tiệt trùng SA-300VFA

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA
Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng đứng, sấy khô...

SA-300VFA
Nồi hấp tiệt trùng HL - 341

Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341
Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341
Cân sấy ẩm TQXY-100MW

Cân sấy ẩm TQ

Cân sấy ẩm, 110g, Trung Quốc...

XY-100MW
Cân sấy ẩm TQ

Cân sấy ẩm, 110g, Trung Quốc...

XY-100MW
Bể Điều NhiệtBW3 -05

Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 3.5 L ...

BW3 -05
Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 3.5 L ...

BW3 -05
Bể Điều NhiệtBW3 -10G

Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 11.5 L...

BW3 -10G
Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 11.5 L...

BW3 -10G
Bể Điều NhiệtBW3 -20G

Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 20 L...

BW3 -20G
Bể Điều Nhiệt

Thể tích: 20 L...

BW3 -20G
Máy ấm lắc để bànIST-3075

Máy ấm lắc để bàn

...

IST-3075
Máy ấm lắc để bàn

...

IST-3075
Máy ấm lắc để bànIST-4075

Máy ấm lắc để bàn

...

IST-4075
Máy ấm lắc để bàn

...

IST-4075
Máy lắcOS-4000

Máy lắc

...

OS-4000
Máy lắc

...

OS-4000