Thiết Bị Đo

Kiểm tra nhanh độ cứngTEST GH

Kiểm tra nhanh độ cứng

100 lần test/hộp ...

TEST GH
Kiểm tra nhanh độ cứng

100 lần test/hộp ...

TEST GH
Kiểm tra NitriteTEST NO2

Kiểm tra Nitrite

75 lần test/hộp ...

TEST NO2
Kiểm tra Nitrite

75 lần test/hộp ...

TEST NO2
Kiểm tra nhanh NO3TEST NO3

Kiểm tra nhanh NO3

60 lần test ...

TEST NO3
Kiểm tra nhanh NO3

60 lần test ...

TEST NO3
Kiểm tra Sắt (Iron)TEST Fe

Kiểm tra Sắt (Iron)

75 lần test/hộp ...

TEST Fe
Kiểm tra Sắt (Iron)

75 lần test/hộp ...

TEST Fe
Kiểm tra O2TEST O2

Kiểm tra O2

60 lần test/hộp ...

TEST O2
Kiểm tra O2

60 lần test/hộp ...

TEST O2
Kiểm tra  Amonium & AmoniaTest NH4 - NH3

Kiểm tra Amonium & Amonia

60 lần test/ hộp ...

Test NH4 - NH3
Kiểm tra Amonium & Amonia

60 lần test/ hộp ...

Test NH4 - NH3
Kiểm tra PhosphateTest PO4

Kiểm tra Phosphate

60 lần test/hộp ...

Test PO4
Kiểm tra Phosphate

60 lần test/hộp ...

Test PO4
Kiểm tra CarbonicTest CO2

Kiểm tra Carbonic

45 lần test/hộp ...

Test CO2
Kiểm tra Carbonic

45 lần test/hộp ...

Test CO2
AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊUKoi aqua-test box

AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊU

...

Koi aqua-test box
AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊU

...

Koi aqua-test box