Thiết Bị Đo

Điện cực pHGL 42

Điện cực pH

Điện cực thủy tinh, đo chỉ tiêu pH...

GL 42
Điện cực pH

Điện cực thủy tinh, đo chỉ tiêu pH...

GL 42
Máy đo độ mặn SM16SM 16

Máy đo độ mặn SM16

đo nước dùng trong trồng cây, nước...

SM 16
Máy đo độ mặn SM16

đo nước dùng trong trồng cây, nước...

SM 16
Máy nồng độ oxy hòa tan để bànC1020Z

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn, 0....

C1020Z
Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn

Máy nồng độ oxy hòa tan để bàn, 0....

C1020Z
Máy đo đa chỉ tiêu để bànC1020T

Máy đo đa chỉ tiêu để bàn

Máy đo đa chỉ tiêu của nước, loạ...

C1020T
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn

Máy đo đa chỉ tiêu của nước, loạ...

C1020T
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tayHandyLab 680

Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/độ dẫn/TD...

HandyLab 680
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu pH/mV/độ dẫn/TD...

HandyLab 680
Máy đo pH cầm tayHI 8424

Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay -2.00 to 16.00 pH Hãn...

HI 8424
Máy đo pH cầm tay

Máy đo pH cầm tay -2.00 to 16.00 pH Hãn...

HI 8424
Máy đo độ dẫn cầm tayC5010K

Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo chỉ tiêu độ dẫn cầm tay, 0...

C5010K
Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo chỉ tiêu độ dẫn cầm tay, 0...

C5010K
Máy đo độ dẫn cầm tayC5020K

Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo độ dẫn cầm tay 0...1000 mS/cm...

C5020K
Máy đo độ dẫn cầm tay

Máy đo độ dẫn cầm tay 0...1000 mS/cm...

C5020K
Máy đo nồng độ oxy hòa tanC5010Z

Máy đo nồng độ oxy hòa tan

Máy đo nồng độ oxy hòa tan 0.00…20....

C5010Z
Máy đo nồng độ oxy hòa tan

Máy đo nồng độ oxy hòa tan 0.00…20....

C5010Z