Thiết Bị Đo

Kiểm tra PhosphateTest PO4

Kiểm tra Phosphate

60 lần test/hộp ...

Test PO4
Kiểm tra Phosphate

60 lần test/hộp ...

Test PO4
Kiểm tra CarbonicTest CO2

Kiểm tra Carbonic

45 lần test/hộp ...

Test CO2
Kiểm tra Carbonic

45 lần test/hộp ...

Test CO2
AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊUKoi aqua-test box

AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊU

...

Koi aqua-test box
AQUA TEST BOX 9 CHỈ TIÊU

...

Koi aqua-test box
Kiểm tra CalciumTest Ca

Kiểm tra Calcium

...

Test Ca
Kiểm tra Calcium

...

Test Ca
Kiểm tra hàm lượng MagnesiumTest Mg

Kiểm tra hàm lượng Magnesium

...

Test Mg
Kiểm tra hàm lượng Magnesium

...

Test Mg
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)ST 513

Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Hộp ánh sáng màu  Light booth T60 ( 5 đèn)

Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)
Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)
Máy đo chỉ số Octane-CetaneSX-150

Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Shatox - Nga...

SX-150
Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Shatox - Nga...

SX-150
Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22MP - SM22

Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22

Đo nước tưới tiêu, nước sinh hoạ...

MP - SM22
Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22

Đo nước tưới tiêu, nước sinh hoạ...

MP - SM22