Thiết Bị Đo

Kiểm tra CalciumTest Ca

Kiểm tra Calcium

...

Test Ca
Kiểm tra Calcium

...

Test Ca
Kiểm tra hàm lượng MagnesiumTest Mg

Kiểm tra hàm lượng Magnesium

...

Test Mg
Kiểm tra hàm lượng Magnesium

...

Test Mg
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)ST 513

Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Máy đo bức xạ tia cực tím (UV meter)

ST 513...

ST 513
Hộp ánh sáng màu  Light booth T60 ( 5 đèn)

Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)
Hộp ánh sáng màu Light booth

Light booth 5 đèn...

T60 ( 5 đèn)
Máy đo chỉ số Octane-CetaneSX-150

Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Shatox - Nga...

SX-150
Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Shatox - Nga...

SX-150
Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22MP - SM22

Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22

Đo nước tưới tiêu, nước sinh hoạ...

MP - SM22
Bút Đo Độ Mặn , Đo Mặn MP-SM22

Đo nước tưới tiêu, nước sinh hoạ...

MP - SM22
Bút Đo Độ Mặn P-SM20P - SM20

Bút Đo Độ Mặn P-SM20

Đo nước tưới tiêu, đo nước nuôi ...

P - SM20
Bút Đo Độ Mặn P-SM20

Đo nước tưới tiêu, đo nước nuôi ...

P - SM20
Máy Đo Độ NhớtB - ONE Plus

Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

B - ONE Plus
Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

B - ONE Plus
Máy Đo Độ NhớtFirst-Pro

Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

First-Pro
Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

First-Pro