Sinh Hóa _ Vi Sinh

Kính hiển viLB – 203

Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển viLB–200

Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi MBL3000-T-PL

Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Máy đo nồng độ oxy hòa tanC5010Z

Máy đo nồng độ oxy hòa tan

Máy đo nồng độ oxy hòa tan 0.00…20....

C5010Z
Máy đo nồng độ oxy hòa tan

Máy đo nồng độ oxy hòa tan 0.00…20....

C5010Z
Máy đo pH trong thịtHI 99163

Máy đo pH trong thịt

Máy đo pH trong thịt -2.00 to 16.00 pH H...

HI 99163
Máy đo pH trong thịt

Máy đo pH trong thịt -2.00 to 16.00 pH H...

HI 99163
Máy cất nước 2 lần WSC/4D

Máy cất nước 2 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4D
Máy cất nước 2 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4D
Máy cất nước 1 lầnWSC/4S

Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4S
Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

WSC/4S
Máy cất nước 1 lầnAWC/4S

Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

AWC/4S
Máy cất nước 1 lần

Công suất: 4 lít/ h...

AWC/4S