Sinh Hóa _ Vi Sinh

Máy cất nước 2 lần2014

Máy cất nước 2 lần

...

2014
Máy cất nước 2 lần

...

2014
MicropipetteTransferpette® S / D

Micropipette

Đơn kênh; thể tích 0.5 - 5ml ...

Transferpette® S / D
Micropipette

Đơn kênh; thể tích 0.5 - 5ml ...

Transferpette® S / D
Micropiptte  Eppendorf Research®

Micropiptte

Đơn kênh, 10 - 100µl ...

Eppendorf Research®
Micropiptte

Đơn kênh, 10 - 100µl ...

Eppendorf Research®
Micropipette100 - 1000 uL

Micropipette

Đơn kênh có thể hấp khử trùng, th...

100 - 1000 uL
Micropipette

Đơn kênh có thể hấp khử trùng, th...

100 - 1000 uL
Dụng cụ thủy tinh DuranDuran_glass

Dụng cụ thủy tinh Duran

...

Duran_glass
Dụng cụ thủy tinh Duran

...

Duran_glass
Dụng cụ thủy tinh PYREX

Dụng cụ thủy tinh

...

PYREX
Dụng cụ thủy tinh

...

PYREX
Dụng cụ thủy tinhTrung Quốc

Dụng cụ thủy tinh

...

Trung Quốc
Dụng cụ thủy tinh

...

Trung Quốc
Dụng cụ thủy tinhISOLAB

Dụng cụ thủy tinh

...

ISOLAB
Dụng cụ thủy tinh

...

ISOLAB
Máy đo pH và độ ẩm đấtDM-15

Máy đo pH và độ ẩm đất

...

DM-15
Máy đo pH và độ ẩm đất

...

DM-15