Thiết Bị Phân Tích

Máy ly tâmMIKRO 200

Máy ly tâm

...

MIKRO 200
Máy ly tâm

...

MIKRO 200
Máy ly tâmMIKRO 200R

Máy ly tâm

30 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO 200R
Máy ly tâm

30 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO 200R
Máy ly tâmMIKRO220

Máy ly tâm

60 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO220
Máy ly tâm

60 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO220
Máy ly tâmRotofix 32A

Máy ly tâm

...

Rotofix 32A
Máy ly tâm

...

Rotofix 32A
Máy ly tâmUNIVERSAL 320

Máy ly tâm

Máy ly tâm để bàn...

UNIVERSAL 320
Máy ly tâm

Máy ly tâm để bàn...

UNIVERSAL 320
Máy ly tâmPLC – 02

Máy ly tâm

...

PLC – 02
Máy ly tâm

...

PLC – 02
Máy ly tâmPLC-036H

Máy ly tâm

...

PLC-036H
Máy ly tâm

...

PLC-036H
Máy ly tâmPLC - 025

Máy ly tâm

...

PLC - 025
Máy ly tâm

...

PLC - 025
Máy ly tâmZ207A

Máy ly tâm

...

Z207A
Máy ly tâm

...

Z207A