Thiết Bị Phân Tích

Máy ly tâmZ206A

Máy ly tâm

...

Z206A
Máy ly tâm

...

Z206A
Máy ly tâmZ 306

Máy ly tâm

...

Z 306
Máy ly tâm

...

Z 306
Máy ly tâmZ 326

Máy ly tâm

...

Z 326
Máy ly tâm

...

Z 326
Máy đo pH để bànC1020P

Máy đo pH để bàn

Máy đo pH để bàn, khoảng đo 0 … 14...

C1020P
Máy đo pH để bàn

Máy đo pH để bàn, khoảng đo 0 … 14...

C1020P
Kính hiển viMT5210H

Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển viMT4200L

Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển vi

...

MT4200L
Kính hiển viLB – 203

Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Kính hiển vi

Kính hiển vi sinh học ba chiều với h...

LB – 203
Máy đo độ dẫn để bànC1020K

Máy đo độ dẫn để bàn

Máy đo độ dẫn để bàn, khoảng đo...

C1020K
Máy đo độ dẫn để bàn

Máy đo độ dẫn để bàn, khoảng đo...

C1020K
Kính hiển viLB–200

Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200
Kính hiển vi

Kính hiển vi 2 mắt...

LB–200