Thiết Bị Phân Tích

Máy Đo Độ NhớtRM-100 Plus

Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

RM-100 Plus
Máy Đo Độ Nhớt

Lamy - Pháp...

RM-100 Plus
ElectroBLOT BlotterSB10

ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT BlotterSB10W

ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT BlotterSB20

ElectroBLOT Blotter

...

SB20
ElectroBLOT Blotter

...

SB20
THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮNSD10,SD20

THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮN

...

SD10,SD20
THIẾT BỊ CHUYỂN MÀNG LAI BÁN RẮN

...

SD10,SD20
MÁY LUÂN NHIỆTGTC96S

MÁY LUÂN NHIỆT

+ Tương thích với đĩa 96 giếng, ...

GTC96S
MÁY LUÂN NHIỆT

+ Tương thích với đĩa 96 giếng, ...

GTC96S
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blotchemiPRO XS9

Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống điện di ngangMSMINI

Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI
Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI
Hệ thống điện di ngangMSMIDI

Hệ thống điện di ngang

...

MSMIDI
Hệ thống điện di ngang

...

MSMIDI