Thiết Bị Phân Tích

Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi MBL3000-T-PL

Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Phân cực kế  P3000

Phân cực kế

...

P3000
Phân cực kế

...

P3000
Phân cực kế  P8000

Phân cực kế

...

P8000
Phân cực kế

...

P8000
Phân cực kế  AP 300

Phân cực kế

...

AP 300
Phân cực kế

...

AP 300
Phân cực kế  POLAX - 2L

Phân cực kế

...

POLAX - 2L
Phân cực kế

...

POLAX - 2L
Phân cực kế  SAC-i

Phân cực kế

...

SAC-i
Phân cực kế

...

SAC-i
Máy quang phổUV 2700

Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700
Máy quang phổ

Khoảng đo: 185 - 900 nm, ±0.1 nm...

UV 2700
Máy quang phổV 730

Máy quang phổ

...

V 730
Máy quang phổ

...

V 730